Opleiding Structurele Astrologie

Aurora training in structurele en praktische astrologie

Tweejarige opleiding in 12 workshops op zaterdagen.

De workshops zijn bestemd, los van het soort vooropleiding en het bereikte niveau, voor allen met basiskennis van tekens, huizen, planeten en aspecten. Het accent ligt op de sterktebepaling van deze vier factoren, langs regels die voor alle benaderingen opgaan: klassiek, psychologisch, spiritueel of anderszins. Zij zijn ook bedoeld voor mensen die de astrologie weer willen oppakken. Kennishiaten kunnen op verschillende wijzen worden aangezuiverd.

Accent op visualisering en sterktebepaling

Het sinds de komst van de computer uit de mode geraakte zelf intekenen van de horoscoop, planeet na planeet, laat hem onder Uw handen groeien. Zo doemt het profiel ervan geleidelijk op, wat extra zicht biedt op het geheel van de constellatie. Dit op een eigen wijze intekenen is de onontbeerlijke opstap naar sterktebepaling (wichelen) en duiding, en geen tijdverlies. Wichelen is nodig omdat niet alle horoscoopfactoren even sterk werken en leidt tot het vaststellen van het brandpunt, de dominante en de zwakke schakel van de horoscoop. Is het in de radixastrologie al van groot belang, in de progressieve astrologie is het beslist onmisbaar. In het merendeel van de huidige astrologische leergangen komt het echter nauwelijks aan bod.

 

Wie, waar, wanneer, hoe vaak, enz.

DOCENTEN: George Bode en Menno Noordervliet
LOCATIE: Hilversum, Oude Enghweg 19 (Vrij Metselarij) Routebeschrijving zie contact
DEELNEMERS: maximaal 20 minimaal 10
PRIJS: E. 50,-- per workshop
TIJDSTIP: zaterdag ( sochtends theorie,  smiddags oefeningen) - aanvang 10:30 uur - 16:30 uur.
AANTAL:6 workshops in 1ste jaar, 6 workshops in 2de jaar

Data:

Seizoen 2013-2014

 

1e jaar start nu in october 2013.

12 oct.19 oct.en 2 november  2013. 11 jan. 25 jan en 8 feb. 2014

 

Nieuw

Er komen weer 3 extra workshops seizoen 2013-2014

Data :

23 Nov. en:14 dec 2013 en  8 maart 2014

 APARTE WORKSHOPS SEIZOEN 2013/2014

23-11-2013: ECLIPSEN EN DE ACTUALITEIT II
                      (vervolg van 16/3/2013)
Een verdere uitwerking van de stof uit de workshop van maart 2013, met een korte samenvatting van die workshop. Via de artikelen op de publieke site van de VZLA (www.VZLA.nl) kan men zich inlezen op het onderwerp. Nieuwe items zijn onder meer de ‘90°-sprong’ vanuit Greenwich, waarmee men zeer snel bijvoorbeeld de plekken op de wereld waar Pluto in spanning staat met de midhemel in het zicht krijgt, de oorzaken waardoor de lange golf van de ene eclips veel drukker is dan die van de andere, en een overzicht van het Uranus/Pluto effect op de verschillende landen. Voorts wordt de eclipshoroscoop van 3-11-2013 in zijn progressie onder de loep genomen - een bijzonder interessante eclips want voor alle plekken op aarde levert hij dezelfde huizenverdeling op als die in de eclipshorsocoop van 10-5-2013. We blikken aan de hand van dit verschijnsel, de ‘repeterende sterretijden’, ook terug in de recente geschiedenis, want zo vaak komt het niet voor.

14/12/2013: DE DIERENRIEM IN AL ZIJN BETEKENISSEN
Rudolf Steiner refereert bij herhaling aan het volgende: overzicht komt niet tot stand vanuit slechts één gezichtspunt; het aantal benodigde gezichtspunten lijkt op het eerste gezicht weliswaar legio te zijn, maar toch zijn in werkelijkheid twaalf gezichtspunten voldoende om iets geheel te kunnen beschouwen. Dat maakt de zodiak tot kandidaat voor de functie van universele betekenisgever. Vanuit die invalshoek wordt ingegaan op onder meer het proces door de tekens, hun onderlinge verbindingen - en dan met name het effect van de dialectiek binnen de teken-assen - en hun betekenissen op onpersoonlijke vlakken, zoals de economie en de politiek. Ondanks dat de tekens het meest beschreven onderdeel zijn binnen de astrologische literatuur, werden de bovenstaande onderwerpen door de meeste auteurs schromelijk verwaarloosd. Mede door de toevoeging van de zwarte lichten - die tenslotte assen zijn - aan het astrologische stelsel is het belangrijk de betekenissfeer van de dierenriem uit te breiden door de tot nu toe voornamelijk psychologische sfeer te overschrijden.

8/3/2014: DE NIEUWE PLANETEN:  EEN VIJFVOUDIGE
                REVOLUTIE
“De geschiedenis van de mensheid is versmolten met de onomkeerbare wording van het transcendentale bewustzijn” schrijft Abellio in  zijn La Structue absolue. In die evolutionaire gang treden van tijd tot tijd revoluties op en in een aantal daarvan spelen ontdekkingen van nieuwe planeten zeker een rol. De vijf transsaturnale planeten worden belicht vanuit hun revolutionaire impulsen. Uranus, de methodologische revolutie; Neptunus, de sociale revolutie; Pluto, de technologische revolutie; Persephone, de communicatieve revolutie; en Vulcanus, de verenigende revolutie, die het karakter van daarna nog volgende revoluties totaal zal doen verschillen van de eraan voorafgegane.

 

Opgeven via de Aurora-site.
Betaling alleen contant aan de zaal.
Aantal deelnemers maximaal 20, minimaal 10

Het bedrag van € 150.- voor de 3 workshops
Vriendelijke groet,
Menno Noordervliet

aanmelden;

Menno Noordervliet: tel: 0356837771 / 0620598283 info@noordervliet.com

George Bode: tel: 0206253387

banknummer 42.04.01.474   tnv W.G. Bode   Amsterdam.

about this site .. ©.AURORA ASTROLOGIE..