Opleiding Structurele Astrologie

Aurora training in structurele en praktische astrologie

AVN erkende opleiding tot basis Astroloog.

Tweejarige opleiding in 12 workshops op zaterdagen.

De workshops zijn bestemd, los van het soort vooropleiding en het bereikte niveau, voor allen met basiskennis van tekens, huizen, planeten en aspecten. Het accent ligt op de sterktebepaling van deze vier factoren, langs regels die voor alle benaderingen opgaan: klassiek, psychologisch, spiritueel of anderszins. Zij zijn ook bedoeld voor mensen die de astrologie weer willen oppakken. Kennishiaten kunnen op verschillende wijzen worden aangezuiverd.

Accent op visualisering en sterktebepaling

Het sinds de komst van de computer uit de mode geraakte zelf intekenen van de horoscoop, planeet na planeet, laat hem onder Uw handen groeien. Zo doemt het profiel ervan geleidelijk op, wat extra zicht biedt op het geheel van de constellatie. Dit op een eigen wijze intekenen is de onontbeerlijke opstap naar sterktebepaling (wichelen) en duiding, en geen tijdverlies. Wichelen is nodig omdat niet alle horoscoopfactoren even sterk werken en leidt tot het vaststellen van het brandpunt, de dominante en de zwakke schakel van de horoscoop. Is het in de radixastrologie al van groot belang, in de progressieve astrologie is het beslist onmisbaar. In het merendeel van de huidige astrologische leergangen komt het echter nauwelijks aan bod.

 

Wie, waar, wanneer, hoe vaak, enz.

DOCENTEN: George Bode en Menno Noordervliet
LOCATIE: Hilversum, Oude Enghweg 19 (Vrij Metselarij) Routebeschrijving zie contact
DEELNEMERS: maximaal 20 minimaal 10
PRIJS: E. 50,-- per workshop
TIJDSTIP: zaterdag ( sochtends theorie,  smiddags oefeningen) - aanvang 10:30 uur - 16:30 uur.
AANTAL:6 workshops in 1ste jaar, 6 workshops in 2de jaar

Data:

Seizoen 2015-2016

 

 

Nieuw

Er komen weer 5extra workshops seizoen 2015-2016

Data : 17 october,14 november 2015

16 januari,13 februari, 5 maart 2016.

  

Opgeven via de Aurora-site.
Betaling alleen contant aan de zaal.
Aantal deelnemers maximaal 20, minimaal 10

Het bedrag van € 50.- per workshop aan de zaal.
Vriendelijke groet,
Menno Noordervliet

aanmelden;

Menno Noordervliet: tel: 0356837771 / 0620598283 info@noordervliet.com

George Bode: tel: 0206253387

banknummer 42.04.01.474   tnv W.G. Bode   Amsterdam.

about this site .. ©.AURORA ASTROLOGIE..